Astroblaster a výbuch supernovy

Astroblaster je soustava čtyřech pružných balónků na tyčce, které při puštění z výšky a dopadu na podlahu do sebe narážejí a těmito rázy se urychlí horní nejmenší volný balónek. (Spodní největší balónek je k tyčce připevněn a dva prostřední se mohou pohybovat jen po zarážku.)

Pozor - balónek odletí neuvěřitelně rychle a vysoko! Vždycky, když jsme stroj pustili z výšky 1 metr nebo víc, tak se několikrát odrazil od stropu a od podlahy a dlouho jsme ho hledali. (Máme pouze dva náhradní...) Důrazně doporučuji vyzkoušet si to nejprve z pouhých 10 cm a vždycky dávat pozor na oči!

Výpočet rychlosti následuje. Při pružném rázu dvou těles musí platit zákon zachování energie a zároveň zákon zachování hybnosti:

1/2 m1v12 + 1/2 m2v22 = 1/2 m1w12 + 1/2 m2w22
m1v1 + m2v2 = m1w1 + m2w2

Z těchto dvou rovnic lze snadno vyjádřit rychlosti dvou těles po rázu:

w1 = ((m1-m2) v1 + 2 m2v2) / (m1+m2)
w2 = ((m2-m1) v2 + 2 m1v1) / (m1+m2)

V našem případě proběhnou celkem čtyři rázy:

Výška, do které se 4. balónek odrazí je úměrná druhé mocnině rychlosti, h = w42/(2g), tudíž odletí do výšky zhruba 18 krát vyšší, než z jaké jsme ho pustili. Viz též program pro Gnuplotvýsledek přesného výpočtu.

Děj lze připodobnit k výbuchu supernovy: při něm proběhne gravitační kolaps železného jádra a za několik sekund vznikne extrémně tvrdá neutrová hvězda o hmotnosti 2 až 3 Slunce. Na tu poté padá a naráží vnější obálka hvězdy (o hmotnosti desítek Sluncí), tvoří se rázové vlny, které většinu hmoty obálky rozmetají do okolního prostoru, mlhovina se pak rozpíná rychlostí řádově tisíc kilometrů za sekundu.

Seznam experimentů ]