Bischelovy krabice a záření absolutně černého tělesa

V kinosále jsou dvě krabice, jedna je uvnitř natřená černě a druhá bíle. Vpředu mají otvor, ze kterého vychází infračervené záření blízké absolutně černému tělesu (vše, co vletí dovnitř, je pohlceno). Všimněme si, že obě "tmy" v otvorech jsou stejné - záření AČR nezávisí na materiálu (na barvě vnitřku krabice). Obdobně září hvězdy, jejich spektrum však odpovídá o řád vyšší termodynamické teplotě.

Seznam experimentů ]