Bzučák a Dopplerův jev

V kinosále je připraven bzučák, bzučící na frekvenci 400 Hz, pro praktickou ukázku Dopplerova posuvu zvukových vln. Posluchači by měli stát dostatečně daleko (alespoň v zadní polovině kinosálu), aby si nevšímali změn hlasitosti při přibližování a vzdalování zdroje zvuku, ale pouze změn frekvence. (Ten, kdo točí, změny frekvence pochopitelně neregistruje.) Obzvláště venku, kde bzučák roztáčíme na 3 m dlouhém provázku a dosahujeme tak zároveň velkých obvodových rychlostí i period, je Dopplerův jev slyšitelný zřetelně.

Seznam experimentů ]