Diferenciace zemského nitra

Pingpongové míčky plněné vodou, s malým přídavkem polystyrenu nebo olova, ukazují, jak se díky gravitaci a Archimédovu zákonu diferencují roztavená nitra terestrických planet. Míčky jsou popsány chemickými značkami prvků, které tvoří značnou část zemské kůry (O, Al, Si), pláště (Fe, Mg, O, Si) a jádra (Fe, Ni). Při otočení nádoby dnem vzhůru a zpět vždy méně husté míčky vyplavou na povrch. Pozor, ať se voda nevylije, víčko netěsní... :)

Ještě by se asi vyplatilo zelený míček odlehčit a přidělat k němu 5 cm dlouhý provázek s olověným závažíčkem, aby se stále držel někde uprostřed.

Seznam experimentů ]