Geigerův-Müllerův počítač

Geigerův-Müllerův počítač neboli dozimetr obsahuje výbojovou trubici, kterou když proletí radioaktivní záření gama (fotony), proběhne výboj (uslyšíte slabé prasknutí) a čítač přičte částici. Po minutě se objeví hodnota dávky záření v jednotkách mikrosieverty za hodinu (Sv = J/kg); obvykle se ukáže 0,2 mikroSv/h = 1,7 miliSv/rok, což je právě zcela přirozená radioaktivita okolního prostředí (tj. radioaktivních prvků v Zemi, kosmického záření, atmosférického radonu; jen zcela nepatrně se na něm podílejí jaderné elektrárny). Pro srovnání: smrtelná dávka je několik sievertů. Dozimetr může sloužit při diskuzi kosmického záření, radioaktivity, radiometrického určování stáří meteoritů (potažmo Slunce), jaderné energetiky atp.

Viz také radioaktivní torbernit.

Seznam experimentů ]