Duha - lom světla na vodní kapce

Promítačkou, stínítkem s vhodným otvorem a baňkou naplněnou vodou lze ukázat, jak se světlo lomí a odráží na jedné obří kapce vody, potažmo jak vzniká duha v přírodě na mnoha malých kapičkách.

Upozorňuji, že na tom bílém papíře vlastně není přímo duha, jak ji vídáme na obloze, ale jakýsi "řez" kuželem světla, které rozptyluje jedna kapka. Na obloze ale samozřejmě žádná stěna není - člověk totiž vidí od jedné kapky vždy jen jeden paprsek, který dopadá přímo do jeho oka. Jev duhy vzniká až díky obrovskému množství kapek, které do oka směrují z různých směrů paprsky různých barev.

Dále můžeme diskutovat totální odraz v kapce a s tím související tmavší prostor vně duhy. Při vzdálení stínítka se ukáží i paprsky dvakrát odražené uvnitř kapky, tedy duha sekundární.

Seznam experimentů ]