Elektrizace třením

Klasický pokus na elektromagnetickou interakci. Elektrická síla mezi papírkem a polystyrenem převyšuje gravitační sílu mezi papírkem a Zemí. Zelektrovaným polystyrenem lze dokonce rozsvěcovat přiložené zářivky. :-)

Seznam experimentů ]