Elektromagnet vyrovnávající zemskou gravitaci

Maličký magnet má stejnou elektromagnetickou přitažlivost jako má obrovská Země gravitační přitažlivost. Však je také gravitační interakce o nějakých 36 řádů slabší než elektromagnetická (např. pro dva protony je Fg = G mp2 / r2 = 6,67 * 10-11 (1,67 * 10-31)2 / 10-15 N = 1,9 * 10-34 N; Fe = 1/(4 pi epsilon0) qp2 / r2 = 1/(4 * 3,14 * 8,84 * 10-12) (1,6 * 10-19)2 / 10-15 N = 2,3 * 102 N) a navíc je Země jako celek elektricky neutrální. Při vkládání zeměkouličky do magnetu nezapoměňte, že severní pól má být nahoře. (Rovnáha zařízení je poněkud nestabilní, proto nějaká elektronika operativně mění proud protekájící elektromagnetem.) Lze také ukázat, jak se zeměkoulička točí okolo neviditelné osy, stačí zboku trochu fouknout.

Seznam experimentů ]