Filtr UHC

U optické lavice je mlhovinový filtr Astronomik UHC-E. Použije-li se ve spektrografu, ukáže se krásné absorpční spektrum. Nakláněním filtru lze měnit efektivní tloušťku interferenční vrstvy a "ladit" tak absorpci ve žluté oblasti. Doporučuji jej též vyzkoušet při vizuálním pozorování dalekohledem, protože by mohl částečně potlačit světelné znečištění - propouští totiž v čarách OIII a Halfa, na kterých emitují planetární mlhoviny a SNR, a absorbuje čáry Na, Hg, na kterých emitují nízkotlaké sodíkové a rtuťové výbojky. (Velká většina lamp veřejného osvětlení ale užívá vysokotlaký sodík.)

Seznam experimentů ]