Foucaultovo kyvadlo

Na kyvadle lze prokázat, že se otáčí Země a vesmír stojí a nikoli naopak. Diskutujeme zákon zachování momentu hybnosti, pohyb kyvadla na pólu, stáčení roviny kyvu, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, zdánlivou Coriolisovu sílu.

Kyvadlo lze samozřejmě rozkývat ve směru východ-západ, rychlost stáčení je stále stejná. Můžeme též zapůsobit rukou obdobně jako Coriolisova síla, abychom stáčení roviny kyvu urychlili.

Poblíž se nachází ještě jedno příruční kyvadélko, kterým naznačujeme, že stáčení probíhá pro všechna kyvadla.

Seznam experimentů ]