Interference vln

U optické lavice je pomůcka pro demonstraci interference vln: papíry a fólie se soustřednými kružnicemi, které přeloženy a posouvány přes sebe krásně ukazují skládání vln ve fázi a v protifázi.

Seznam experimentů ]