Karteziánek a stavová rovnice ideálního plynu

Při silném stisknutí láhve rukama klesne fixka na dno. Tlak, který jsme vyvinuli totiž stlačí vzduch uvnitř fixky, čímž tam vnikne zespodu voda, zvýší se hustota celé fixky a vztlaková síla poklesne pod tíhovou. Hodí se třeba pro diskuzi stavové rovnice ideálního plynu (pV/T = nRT), stavové rovnice vody nebo pevné látky (rho = konst., při malých tlacích) potažmo vertikálního profilu zemské atmosféry, Archimédova zákona, nebo i gravitačního kolapsu, při kterém dochází ke stlačování mezihvězdného plynu.

Seznam experimentů ]