Lampička s regulátorem a Planckův zákon

Lampičkou můžeme ukázat záření wolframového vlákna rozžhaveného na teploty 400 až 3000 °C (700 až 3300 Kelvinů). Hodí se pro diskuzi Planckova zákona pro záření absolutně černého tělesa nebo teplot a barev hvězd. Například zdůrazníme, že Slunce je bílé a červení trpaslíci nažloutlí. Je také dobře vidět, jak "dramaticky" roste množství uvolňovaného záření s rostoucí teplotou (podle Stefanova-Boltzmannova zákona je výkon na jednotku plochy uměrný sigma T4) - nejlépe na okolních stěnách a stropě kinosálu. (Pozor, jas zdroje je něco jiného než celková vyzařovaná energie! Proto je lepší se dívat do okolí než přímo do žárovky.)

Seznam experimentů ]