Optická lavice

Na optické lavici lze ukazovat například tyto pokusy:

 1. přímočaré šíření světla, "vidím paprsek!" (laserové ukazovátko, rozprašovač s vodou);
 2. odraz světla, úhel dopadu = úhel odrazu (laser, zrcátko nebo hranol);
 3. částicová povaha světa, hybnost fotonu (Crookův radiometr neboli "mlýnek" osvětlený promítačkou);
 4. vlnová podstata světla, difrakce monochromatického světla na štěrbině a mřížce (laser, štěrbina, mřížka 10 nebo 600 period/mm);
 5. rozklad světla spektrografem, "procházka" dětí spektrem (projektor, štěrbina, objektiv, hranol nebo mřížka);
 6. závislost indexu lomu, tj. rychlosti světla v prostředí, (minimální deviace při lomu) na vlnové délce a materiálu (hranoly z flintového a korunového skla, vodní hranol);
 7. selektivní absorpce barev světla filtrem (žlutý filtr za štěrbinou spektrografu);
 8. šestinásobný odraz a průchod na optických rozhraních (laserový paprsek dopadající pod velkým úhlem na žlutý filtr);
 9. Keplerův dalekohled (2 spojky držené v rukou);
 10. snadné rozlišení spojky a rozptylky nebo dutého a vypuklého zrcadla s eventuálním dlouhým ohniskem (stačí pohybovat čočkami ve svislém směru a sledovat, jak se hýbou obrazy);
 11. závislost deviace na lámavém úhlu a materiálu (trojboké hranoly z 5 různých materiálů, umisťované za promítačku, štěrbinu a objektiv);
 12. polarizace světla odrazem (pohled přes polarizační filtr na mřížku promítačky a jeho otáčení);

Seznam experimentů ]