Plazmová koule

Ve výstavní místnosti je připraven pokus s elektrickým výbojem v řídkém plynu (nejspíš v argonu). Mezi elektrodou a skleněnou koulí je elektrické pole s napětím 5 kV a s vysokou frekvencí, které atomy plynu ionizuje a ty při přechodu do neutrálního stavu vyzařují fotony. (Navíc leží vedle malá a VELKÁ zářivka - vezmete-li je do ruky a přiblížíte ke kouli, začnou efektně svítit.) Ukazujeme tak vlastně řídké plazma a poznamenáváme, že většina látky ve vesmíru je právě ve stavu plazmatu (pravda, plazma ve hvězdách je poněkud hustší a vytvářené tepelně). Vypnutím přívodu elektřiny do lampy a okamžitým pohasnutím výboje snad lze přiblížit i rekombinaci látky 300 000 let po Velkém třesku a vznik reliktního záření. S neutrální látkou totiž fotony interagují mnohem slaběji.

Seznam experimentů ]