Rezonance pružiny a pneumatiky

Pružina se závažím má periodu vlastních (nenucených) kmitů asi 1 sekundu. Když ji rukou budíme se stejnou periodou, dojde k rezonanci a velkým výchylkám. Při nižších nebo vyšších periodách jsou výchylky jen malé. Hodí se pro diskuzi rezonancí středních pohybů planet a planetek ve sluneční soustavě, při nichž se mění výstřednosti a sklony drah. Například pulzace excentricit je možno přiblížit pneumatikou.

Onu pneumatiku lze použít také pro výklad Keplerových orbitálních elementů: velké poolosy a, excentricity e, argumentu perihelia omega, sklonu I a délky výstupného uzlu Omega.

Sekulární teorie nám říkají, jak se tyto elementy mění s časem vlivem vzájemného gravitačního přitahování planet. Když pneumatiku roztočíme okolo pasu (jako tanečnice), ukážeme vlastně precesi délky pericentra. Při roztočení pneumatiky okolo svislé osy (jako když si hrajeme s mincí), uvidíme precesi délek výstupných uzlů.

Seznam experimentů ]