Rozpínání vesmíru

Jednoduchý model rozpínání vesmíru jsem dal k telluriu (nebo se může nacházet v kinosále). Tvoří jej guma (jednorozměrný prostor) a papírky na patentkách (galaxie). Při roztahování gumy je vidět, že se vzdalují navzájem, že rychlost vzdalování je tím větší, čím větší je vzdálenost (tj. Hubblův zákon) a dokonce i to, že rozpínání nemá žádný střed (stačí roztahovat gumu tak, aby zvolená galaxie zůstávala uprostřed).

Seznam experimentů ]