Rozpínání vesmíru ve dvou dimenzích

Pomocí deseti sešitých gumiček lze ukázat rozpínání dvourozměrného vesmíru, vzdalování galaxií, a také kladnou a zápornou křivost prostoru (stačí buď čtyři rohy podržet ve stejné výšce a vytáhnout prostředek nahoru, nebo dát dva protilehlé rohy nahoru a zbylé dva dolu). Pro předvedení se hodí zapojit 4 až 8 lidí...

Seznam experimentů ]