Solární pec

U přípravny je malá solární pec s parabolickým zrcadlem a zkumavkou, do které lze nalít kapalinu (zakalenou vodu) a ohřát ji. Bohužel má zatím špatný úchyt na zkumavku, takže kapalinu je trošku obtížné umístit do ohniska. Popálit ruce si lze ovšem dobře...

Seznam experimentů ]