Stav beztíže

Ve stavu beztíže, například při volném pádu, "nepůsobí gravitace". Když pověsíme závaží na gumičku napnutou z trubky, slabá gumička nestačí na to, aby závaží vytáhla nahoru proti přitažlivosti Země. Jakmile však zařízení volně pustíme (a o kousek níž opět chytíme), závaží se do trubky hnedle vyhoupne. Před pokusem je pořeba gumičku pomocí provázku napnout a zajistit kolíčkem, po pokusu zase uvolnit, aby zbytečně netrouchnivěla.

Pokus je možné ukázat i se závažím na pružině - okamžitě, jak pružinu ve vzduchu pustíme, stáhne se k závaží.

Seznam experimentů ]