Termonukleární reakce a pingpongové míčky

Postupné slučování jader vodíku v proton-protonovém řetězci můžeme ukazovat pomocí čtyř míčků se suchými zipy. Jádro uranu 235 (pro ukázku štěpných reakcí) je ve výrobě...

Seznam experimentů ]