Tlak vzduchu

Pokus na tlak v atmosféře je připraven ve výstavní místnosti: průhledný kelímek, papírky a umyvadlo s vodou. Stačí do kelímku nabrat vodu, přiklopit papírkem a otočit vzhůru nohama. Tíhová síla působící na vodu a papírek (Fg = mg = 0,05 kg * 10 m/s2 = 0,5 N) je mnohokrát menší než tlaková síla působená zemskou atmosférou (Ft = patmS = 1013 hPa * 0,0002 m2 = 200 N), takže se to nevylije (resp. až za chvíli, když se rozmočí papír :).

Seznam experimentů ]