Valles Marineris - údolí na Marsu

Na hvězdárně v Hradci Králové byl 22. 4. 2006 odhalen model Valles Marineris v měřítku 1 : 910 000 (1 cm na modelu odpovídá přibližně 10 km ve skutečnosti; hloubku údolí jsme pětkrát převýšili). Podrobné informace o modelu jsme publikovali v časopise Povětroň 3/2006.


Pohled na model Valles Marineris od západu.

Pohled od východu, v popředí Coprates Chasma, na obzoru Melas Chasma.

Pohled od jihu, na němž je dobře patrné zakřivení planety.

Detail sesuvů v Coprates Chasma.

Klikatá postranní údolí v Ius Chasma.

Model modelu v měřítku 1 : 10.

Celkový pohled na expozici.

Seznam experimentů ]