Příčné vlnění

Zařízení pomocí elektromagnetu příčně rozkmitává gumičku a na displeji je vidět příslušná budící frekvence.

Nejprve můžeme předvést vlastní kmity gumičky - prostě do ní cvrkneme prstem. Pak zapneme přístroj a ukážeme, že při stejné frekvenci dochází k rezonanci, čili objeví se výrazná kmitna uprostřed (a dva uzly na kraji). Zvětšení frekvence na dvojnásobek způsobí dvě kmitny a uprostřed uzel; obdobný jev je vidět i pro trojnásobek vlastní frekvence. Kdo chce frekvence slyšet, nechť přiloží ucho ke hliníku.

Přístroj lze kromě demonstrace obecného jevu rezonance využít jako přiblížení příčných kmitů, které jsou charakteristické pro elektromagnetické pole (fotony).

Seznam experimentů ]