Volný pád

Pokus na volný pád v kinosále sestává z tenisového míčku, mince, papíru a igelitu. Míček a mince padají stejně, ale papír a igelit pomaleji. Gravitační síla Země sice působí na všechna tělesa stejným zrychlením (ag = Fg/m = GMZ / RZ2 = 10 m/s2), ale třecí síla nikoli (at = Ft/m = 1/2 C S rho v2 / m). Hodí se to třeba při diskusi rovnosti hmotnosti setrvačné ms a gravitační mg, a při úvodu do obecné teorie relativity, v níž se gravitační působení vyjadřuje jako křivost prostoročasu. Pokud bychom měli vývěvu a pádovou trubici, jistě bychom ukázali i působivý pád pírka ve vakuu.

Seznam experimentů ]