Zákon čtverců

Energie procházející danou plochou ubývá s druhou mocninou vzdálenosti, což v kinosále můžeme ukázat tak, že podél uličky rozestavíme čtverce s plochami 1, 4 a 9 ve vzdálenostech 1, 2 a 3 a porovnáme jejich jasy. Případně vrhneme stín malým čtverečkem na čtyřikrát větší dvakrát daleko - přesně to souhlasí.

Seznam experimentů ]