Webkamera ČHMÚ | Časopis Povětroň | Sluneční hodiny | Full-dome filmy | Aktuální noční obloha

Informace pro návštěvníky

Program pro veřejnost

Od 1. července do 28. července jsou prostory hvězdárny i digitálního planetária z provozních důvodů uzavřeny. Děkujeme za pochopení. Program na letní prázdniny od 29. července naleznete v aktuálním programu na červenec a srpen.

Vstupenky na programy v digitálním planetáriu

Z důvodu omezeného počtu míst v sále využijte k zajištění vstupenky na program vstupenkový portál města Hradce Králové HKPoint (online platba) nebo Turistické informační centrum na Eliščině nábřeží. Digitální planetárium i pokladna se otevírají půl hodiny před daným programem a je možné získat vstupenky na tento program pouze za předpokladu, že zbývají ještě z předprodeje.

Vstupenky na programy pouze na hvězdárně

jsou k dispozici 15 minut před daným programem v pokladně hvězdárny. Tyto vstupenky nelze rezervovat ani nejsou k dispozici v předprodeji.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v přízemí digitálního planetária z úrovně okolní komunikace bezbariérově přístupné prostory expozice ve foyer, projekčního sálu a toalet.
Chcete-li nám zavolat, kvůli nějakému dotazu či objednávce programu pro školy nebo skupiny, volejte nejlépe v pracovních dnech v době 9–12 a 13–15 hodin na telefonní čísla: +420 737 456 777, +420 495 264 087. Při běžném provozu je v tuto dobu také možné si zakoupit astronomické pomůcky a publikace i mimo naše programy pro veřejnost.

Kontakt

FAKTURAČNÍ ADRESA
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové
IČO
00084018
TELEFON
+420 737 456 777, +420 495 264 087
E-MAIL
astrohk@astrohk.cz
WEB
http://www.astrohk.cz
ZŘIZOVATEL
Královéhradecký kraj